ผู้สอน
มานะชัย หวังผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง 30204 การพัฒนาเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22520

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ง 30204 การพัฒนาเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559