วิทยาศาสตร์ ป.5


ผู้สอน
supansa yoirak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.5

Class ID
22524

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดอภยาราม
คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องน้ำ ฟ้าและดวงดาว

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

- ลมฟ้าอากาศและวัฏจักรน้ำ

- เรียนรู้เรื่องลม

- ปรากฏการณ์น่ารู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)