ผู้สอน
นาง นัยนา ศรืถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.6 ห้อง 602 ปีการศึกษา 2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2262

สถานศึกษา

โรงเรียนภูเขียว


คำอธิบายชั้นเรียน

ม.6 ห้อง 602