ผู้สอน
ไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กร.1 MEP


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22696

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กร.1 MEP