การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย ClassStart
ผู้สอน

ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย ClassStart

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22719

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรมเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.