ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

931-111 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY for 2-2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22721

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

931-111 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY for 2-2559