เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาศิลปะ ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำส่วนประกอบของทัศนธาตุมาใช้สร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์

* รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์

* แรงบันดาลใจและจินตนาการ คือ เส้นทางสู่การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

* แนวคิดทางการสร้างสรรค์