ผู้สอน
นาย ภากรณ์ ขอพลอยกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

e-learning


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22756

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน