ตรีโกณมิติ
ผู้สอน

พัชรี แก้วเที่ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ตรีโกณมิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22767

สถานศึกษา
วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

ตรีโกณมิติชั้นม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.