ผู้สอน
อัมพร วงศ์ชวชัชวาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22769

สถานศึกษา

โรงเรียนนารายณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการอ่าน เขียน ได้คล่องขึ้น