ผู้สอน
กรกนก นาขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22793

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2