เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างระบบการเรียนการสอน ClassStart ห้อง ๒

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประวัติความเป็นมา

ClassStart.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย มีคุณสมบัติเป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวกเนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง

ClassStart.org พัฒนาขึ้นโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs.org) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ GotoKnow.org มาร่วม 10 ปี ClassStart.org ให้บริการฟรี! แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการค้าในทุกกรณี) มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ณ ปัจจุบันนี้ มีสมาชิกร่วม 250,000 คน และชั้นเรียน 15,000 ชั้นเรียนจากสถานศึกษาทั่วไทย (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2558)

เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ClassStart.org แล้วจะสามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆ ได้ทันที อาทิ ระบบจัดการสมาชิก ระบบจัดการเอกสารการสอน ระบบเว็บบอร์ดชั้นเรียน ระบบการสอนร่วมกัน ระบบบันทึกการเรียนรู้ ระบบจัดการแบบฝึกหัดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ระบบประเมินผลให้คะแนน ระบบประมวลผลคะแนนรวม และระบบสนทนาโดย ClassStart.org ไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนในชั้น รวมทั้งไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากอย่าง Massive Open Online Course (MOOC) ได้ อีกทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว (Mobile Learning)

ดาวน์โหลด ClassStart Andriod App ได้แล้ววันนี้ที่ (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.classstart.classstart)