homeย้อนรอยภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
person
ย้อนรอยภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ผู้สอน
นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ย้อนรอยภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2287

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส30261 ย้อนรอยภูมิปัญญาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)