ผู้สอน
วรพงษ์ อัศวเกศมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

850-313 Food Processing 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22927

สถานศึกษา

Prince of Songkla University


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการแปรรูปโดยใช้ความร้อน