ผู้สอน
สาฮีดัน อับดุลมานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

GE219-501 กลุ่ม 01 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22940

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้