นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิทย์ทั่วไปปี1หมู่2ปฐมวัย
ผู้สอน

นาย คมกริช ทองนาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิทย์ทั่วไปปี1หมู่2ปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22945

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิทย์ทั่วไปปี1หมู่2ปฐมวัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.