อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ ปวช.2/3
ผู้สอน

ไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ ปวช.2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22948

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.