ปฐมภูมิภาคปฏิบัติ


ผู้สอน
นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฐมภูมิภาคปฏิบัติ

Class ID
2297

สถานศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
คำอธิบายวิชา

ประสบการณ์การพัฒนาระบบปฐมภูมิของ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)