ตลาดระหว่างประเทศ2/59
ผู้สอน

นาง อัจฉรียา โชติกลาง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ตลาดระหว่างประเทศ2/59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22982

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ารนจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาตลาดระหว่างประเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 54


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.