ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ITEC3501 Management Information System SEC 102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23026

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

MIS