6/3

ผู้สอน
นาง อลิสา วรรณวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2303

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

cheeky ห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6/3 รายวิชา เคมี4 ว33221


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)