6/3

ผู้สอน
person
นาง อลิสา วรรณวิจิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2303

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky ห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6/3 รายวิชา เคมี4 ว33221


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)