วท 6001315 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์(อังคาร-เช้า-2-2559-ปกติ)
ผู้สอน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วท 6001315 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์(อังคาร-เช้า-2-2559-ปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23076

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหา หรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่องเช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.