เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6002204 เทคโนโลยีเว็บ(พฤหัสบดี-เช้า-2-2559-ปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบด้วยโปรโตคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบการนำทาง สื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ ฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเอ็นเทียรส์ กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ การใช้ประโยชน์ได้และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน