homeระบบสารสนเทศในงานอาชีพ
personperson_add
ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2308

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)