ผู้สอน
pawat chimlek
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23097

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบัญชี58-1