ประถม 5
ผู้สอน

นางสาว ปัณณรัตน์ ป้องประภา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2313

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีจิตรา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.