โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) 2/59
ผู้สอน

อุทร เจริญเดช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) 2/59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23146

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติเกี่ยวกับรายวิชา 06-115-301 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ทำการสอน คือ ความหมายของโรคและปรสิตสัตว์น้ำ กลไกการเกิดโรค การจำแนกชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ การตรวจวินิจฉัยโรคชนิด อาการ และลักษณะของโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาเหตุอื่น ๆ การป้องกันและกำจัดโรคสัตว์น้ำและปฏิบัติการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.