สถิติ Seed City
ผู้สอน

ว่าที่ ร.ต. ประพันธ์ มีเพียรกิจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สถิติ Seed City

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23155

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับส่งสถิติ Seed City


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.