มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2-59 (AI)


ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2-59 (AI)

Class ID
23180

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนรายวิชา SWU 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ กลุ่มผู้เรียน ฺB01 (AI)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)