ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

PrinCost1 ภาคต้น ปีการศึกษา2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23181

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ รายวิชา PrinCost1 ภาคต้น ปีการศึกษา2559