ผู้สอน
พาตีเมาะ นิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

๙๙๓-๓๒๖ การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล (Basic Nursing Reseach)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23182

สถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนทฤษฎีและการปฎิบัติ