ผู้สอน
ณัฐริกา ทองเกต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23212

สถานศึกษา

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับสอนนอกชั้นเรียน