homeจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ com15523
personperson_add
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ com15523

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ com15523

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2324

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 2201-2403 ห้อง คต.2/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)