ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ N04 (การเงินฯ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23258

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ section N04 (การเงินฯ)