ผู้สอน
ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

จิตวิทยาสำหรับครู


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23267

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2559