ผู้สอน
ดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

MFI0357-551 การจัดการสถาบันการเงิน (พฤ 12:00-15:00)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23271

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

MFI0357-551 การจัดการสถาบันการเงิน