เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/2559 412-324 Chinese Translation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการแปลเบื้องต้น ฝึกแปลสุภาษิต ข้อความสั้นๆ ขำขัน นิทาน ข่าวและบทความ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน เน้นความแตกต่างระหว่างภาษาและการใช้คำศัพท์

Basic principles of translation; practice of translating proverbs, short passages, anecdotes, tales, news and articles from Chinese into Thai and Thai into Chinese; emphasis on language differences and diction