homeประถมศึกษาปีที่ 6
person
ประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ธรรมพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2328

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)