ผู้สอน
นาย คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รปศ รหัส58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23312

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รปศ รหัส58