ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ N05 (การตลาด)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23320

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ N05 (การตลาด)