ผู้สอน
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-451 Marketing Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23324

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารการตลาด