ผู้สอน
๋Jutarat Saengtong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Social Welfare and Human Security (444-217)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23334

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบ หลักการ กลไกและบทบาท ระบบการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต