ผู้สอน
๋Jutarat Saengtong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Social Work for an Elderly Person (444-225)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23335

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้งเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ