เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Work for an Elderly Person (444-225)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้งเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ