ชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโคกสวาง
ผู้สอน

นาย เกริกเกียรติ สิงทองราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโคกสวาง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23345

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านโคกสวาง ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000 โทรศัพท์ 0 4243 0213 e-mail: [email protected] Website : http://www.bks04.ictbk.net และ http//www.thai-school.net สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.