เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Pronunciation in English

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ สัทอักษรแทนเสียง เสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ สัทสัมพันธ์ คู่เทียบเสียง