เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนอัคลาก ม.๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สมศักดิ์ เหล่หวัน

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติตามแนวศาสดา เพื่อหนทางสู่สวรรค