เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Principles of translation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Chanjira Jingsupatada

Rajapruk University

วิชานี้เป็นวิชาการแปลขั้นพื้นฐานในเรื่องศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแปลไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย