ผู้สอน
Chanjira Jingsupatada
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Principles of translation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23417

สถานศึกษา

Rajapruk University


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาการแปลขั้นพื้นฐานในเรื่องศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแปลไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย