เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อร่าม บุญประเสริฐ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ทักษะการการใช้เครื่องกลึงและการกลึงชิ้นงาน