เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ป 6 เนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง การเจริญเติบโตและร่างกายของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารรอบตัวเรา ไฟฟ้าน่ารู้ หินและ การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรากฏการณ์ต่างๆของโลก และ เทคโนโลยีอวกาศ