เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมซีเอ็นซี

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเครื่องซีเอ็นซี ในระบบการควบคุม ระบบแนวแกน ระบบโคออร์ดิเนต โครงสร้างโปรแกรมตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการทดสอบโปรแกรม ในงานเครื่องกัด การตรวจสอบด้วยโปรแกรม Simulation หรือเครื่องซีเอ็นซี การปรับแต่งตั้งศูนย์มีด การปรับแต่งตั้งศูนย์งาน ปรับแก้โปรแกรมและปรับขนาดงาน